Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaamse wapenexport 2006

08/02/2006

Uit cijfers die Vlaams minister van buitenlandse handel Moerman gisteren bekend maakte, blijkt dat in 2006 voor 200 miljoen euro aan militaire goederen werd uitgevoerd vanuit Vlaanderen. Dit is een stijging van 28% ten opzichte van 2005. Volgens de minister is het nog onduidelijk of dit een structurele stijging van de wapenexport is.

Oorzaken van de stijging

Uit onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut blijkt dat de stijging van de waarde van Vlaamse wapenexport in 2006 toe te schrijven is aan drie factoren:

(1) een toename van de waarde van de export van visualisatieschermen met een militair eindgebruik
(Vlaanderens belangrijkste militair exportproduct)

(2) de eerste uitvoer vanuit Vlaanderen van vliegtuigonderdelen in het kader van het A400M-project
van Airbus (de opvolger van de C-130 militaire transportvliegtuigen)

(3) twee uitzonderlijk waardevolle uitvoervergunningen voor militaire elektronica en infrarood- en
warmtebeeldapparatuur naar de Duitste defensiegerelateerde industrie en voor luchthavenverlichting
en -afbakening naar het leger van Koeweit

Is er sprake van een trend?

Deze stijging dient in een historisch perspectief te worden geplaatst. Vergeleken met 2005 is de Vlaamse wapenexport het afgelopen jaar inderdaad gevoelig gestegen, maar vergeleken met de periode vóór 2005 is dit niet het geval. In de late jaren ’90 kende de wapenexport uit Vlaanderen een
exponentiële groei. Tussen 1994 en 2002, toen de controle op de wapenhandel nog steeds een federale bevoegdheid was, verzevenvoudigde de jaarlijkse totale waarde van wapenexport (van 62,9 naar 457,6 miljoen euro). In het eerste jaar na de bevoegdheidsoverdracht in 2003 bleef de waarde
zo hoog, maar in 2005 kende de waarde van de Vlaamse wapenexport een spectaculaire daling. Tot op heden blijft het, als gevolg van de beperkte transparantie in de verslagen van de bevoegde minister aan het Vlaams Parlement vóór 2005, onduidelijk wat de oorzaak was van deze daling. De
stijging van de waarde van de Vlaamse wapenexport in 2006 lijkt dus vooralsnog niet structureel van aard te zijn.

CONTACT:
Tomas Baum – Directeur
tel. 02/552 45 91 – GSM 0473/243712
tomas.baum@vlaamsparlement.be
www.vlaamsvredesinstituut.eu