Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaams Vredesinstituut vandaag aan het woord in het Vlaams Parlement

25/10/2011

Vandaag (25/10) stelt het Vlaams Vredesinstituut zijn activiteitenverslag van het vorige werkjaar voor in de Commissie Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement. Na maandenlange discussie, bevestigde het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement gisteren nog de rol van het Vredesinstituut als onafhankelijke onderzoeks- en adviesinstelling bij het parlement. Het Vredesinstituut moet wel substantieel besparen op onderzoeksprojecten. Daarnaast krijgt het instituut de bijkomende opdracht om de educatieve dienst van het Vlaams Parlement te ondersteunen.

Voorstelling activiteitenverslag in Commissie Buitenlands Beleid

Het Vredesinstituut licht vandaag (25/10) zijn activiteiten van het voorbije werkjaar toe in de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking van het Vlaams Parlement. Het zal daarbij aandacht besteden aan eerder uitgebracht onderzoek over de Vlaamse wapenhandel, een nieuw Vlaams wapenhandeldecreet, bezit en gebruik van vuurwapens in ons land, en de voorbereiding van de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. Ook de evaluatie van het instituut door het parlement en de strategische planning voor de toekomst zullen aan bod komen.

Vlaams Parlement bevestigt belang van onafhankelijk Vredesinstituut
Na maanden informeel politiek overleg, nam het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement gisteren (24/10) een beslissing over de toekomst van de paraparlementaire instellingen, waar ook het Vlaams Vredesinstituut toe behoort. In de beslissing worden de bestaande opdrachten van het Vredesinstituut en de meerwaarde daarvan voor het parlementaire werk bevestigd. Voor de bevoegdheid wapenhandel vult het Vredesinstituut de rol van onafhankelijk en objectief expertisecentrum in, en ook het beleidsgericht advies daarover heeft een onafhankelijk en gedragen karakter. Dat wordt gegarandeerd door het brede draagvlak in de Raad van Bestuur die 19 leden telt, met vertegenwoordigers van alle fracties en van alle geledingen van het Vlaamse middenveld. Daarnaast onderstreept het Uitgebreid Bureau ook expliciet het belang van het onderzoek naar vrede en geweldloosheid in onze samenleving. Met name inzake vredesopvoeding en oorlogsherdenking vult het Vredesinstituut een unieke positie in die enerzijds het parlement ondersteunt, en anderzijds aansluiting zoekt bij het betrokken middenveld.

Besparing van 26% op budget onderzoeksprojecten

Het Vlaams Vredesinstituut heeft alle begrip voor de moeilijke budgettaire situatie van onze overheden. Daarom deed het instituut in 2010 reeds een betekenisvolle inspanning door bijna 10 % te besparen op zijn werkingskosten. Het Uitgebreid Bureau besliste tot een bijkomende besparing van 35.000 euro op het budget van 130.000 euro voor uit te besteden onderzoeksprojecten. “Deze besparing betekent concreet dat we een onderzoeksproject per jaar minder kunnen uitvoeren”, zegt Tomas Baum, directeur van het Vredesinstituut, “Dat is ingrijpend, maar we blijven een kwaliteitsvolle dienstverlening aan het parlement waarborgen.”

Vredesinstituut zal educatieve dienst van het Parlement ondersteunen

Het Vredesinstituut krijgt er een opdracht bij: de ondersteuning bij de uitbouw van de Kracht van je Stem tot een volwaardige educatieve dienst van het Vlaams Parlement. Vanuit zijn expertise inzake vredesopvoeding zal het Vredesinstituut deze opdracht samen met de Kracht van je Stem, de andere diensten van het parlement, en betrokken middenveldorganisaties ter harte nemen. “Dit kan de impact van het werk van het Vredesinstituut aanzienlijk verhogen, en tegelijk de uitstraling en educatieve werking van het parlement versterken”, aldus Tomas Baum, “We zullen de komende
maanden samen met de andere betrokken diensten nagaan hoe dit concreet vorm kan krijgen.”

Meer informatie en contact
Voor de agenda van de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en
Internationale Samenwerking: klik hier.
Wies De Graeve – communicatieverantwoordelijke
wies.degraeve@vlaamsparlement.be
Tel. 02/5524595