Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Tine Destrooper wil met Vredesinstituut aandacht vestigen op vrede in Vlaams buitenlands beleid

16/01/2018
Tine Destrooper neemt vanaf vandaag 16 januari de fakkel over als directeur bij het Vlaams Vredesinstituut. Ze volgt Tomas Baum op, wiens mandaat deze maand afliep. Ze wil het beleid meer gaan ondersteunen op het vlak van geweld en conflict in de samenleving.

Tine Destrooper legde vandaag de eed af in de handen van de voorzitter van het Vlaams Parlement, Jan Peumans. De nieuwe directeur brengt heel wat ervaring met beleidsgericht onderzoek mee naar het instituut. Ze wil voortbouwen op de uitgebreide expertise waarover het Vredesinstituut al beschikt inzake wapenhandel en vredesvraagstukken, en wil die expertise vooral inzetten om ook in het Vlaamse buitenlands beleid aandacht op te wekken voor vredesvraagstukken.

Het Vredesinstituut werkt rond twee thematische pijlers: ‘Wapenhandel en ‑gebruik’, en ‘Omgaan met geweld en conflict in de samenleving’. Momenteel komt het instituut het meest op het voorplan met expertise uit die eerste pijler. Destrooper wil beide pijlers even sterk maken door ook systematisch te verkennen waar de informatienoden van beleidsmakers liggen inzake geweld en conflict in de samenleving: “Ik ben ervan overtuigd dat we met het Vredesinstituut baanbrekend onderzoek kunnen afleveren om voeding te geven aan de huidige beleidsdebatten inzake vrede en conflict.”

Geïnformeerd beleid

“De benoeming tot directeur van het Vlaams Vredesinstituut was een grote eer”, zegt Destrooper, “maar de echte voldoening ligt er voor mij in om op dagelijkse basis te kunnen bijdragen aan de groei van dit unieke instituut – dat een gedegen en geïnformeerd beleid voor vrede en conflictpreventie mogelijk maakt. Dat te kunnen doen met zo’n sterk team van onderzoekers en medewerkers, dat is waar ik het meest enthousiast over ben.”

Tine Destrooper is doctor in Sociale en Politieke Wetenschappen, en was voordien directeur van het Center for Human Rights and Global Justice in New York. Ze deed aan diverse Europese en Amerikaanse instellingen onderzoek naar de gevolgen van gewelddadig conflict, en naar de rol van de internationale gemeenschap bij het zoeken naar duurzame manieren om met zo’n gewelddadige erfenis om te gaan.

Ze volgt Tomas Baum op, die directeur van het Vredesinstituut was sinds de oprichting ervan. Hij bouwde het instituut uit tot een gerespecteerde instelling met zes voltijdse onderzoekers. Het onderzoek spitst zich onder meer toe op gewelddadig extremisme, omgaan met controverse in de klas, oorlogsherdenking en ‑herinnering, wapenexportcontrole, illegale wapenhandel, en dual use producten. Het Vredesinstituut publiceert wetenschappelijke studies en beleidsadviezen en organiseert studiedagen en activiteiten rond de verschillende onderzoeksthema’s.

Het Vlaams Vredesinstituut werd bij decreet opgericht door het Vlaams Parlement als onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek. Als ‘paraparlementaire instelling’ staat het in eerste instantie ten dienste van het Vlaams Parlement; het ondersteunt het parlement bij zijn kerntaken. Het Vredesinstituut richt zich ook tot het middenveld en het brede publiek. Onder meer via de Raad van Bestuur heeft het Vredesinstituut een vinger aan de pols van het brede maatschappelijke middenveld in Vlaanderen.