Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Mieke Van Hecke nieuwe voorzitter Vlaams Vredesinstituut

24/03/2015

Mieke Van Hecke is de nieuwe voorzitter van het Vlaams Vredesinstituut. Zij komt samen met de nieuwe ondervoorzitter Dirk Rochtus en een nieuw samengestelde Raad van Bestuur aan het roer van het Vredesinstituut tot januari 2020.

Vandaag (24/3) werd Mieke Van Hecke door de Raad van Bestuur van het Vlaams Vredesinstituut verkozen tot voorzitter. Mieke Van Hecke is het voormalige hoofd van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO). Voorheen was ze onder meer Vlaams Volksvertegenwoordiger. Dirk Rochtus werd verkozen tot ondervoorzitter. Hij is docent internationale politiek en Duitse politieke geschiedenis aan de  KU Leuven/Campus Antwerpen. Samen met de Raad van Bestuur zullen de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter het Vredesinstituut de komende vijf jaar verder uitbouwen.

Het nieuwe Dagelijks Bestuur ziet voor het Vredesinstituut zowel binnen de eigen samenleving als internationaal een belangrijke rol weggelegd. “De polarisatie is diep doorgedrongen in onze samenleving,” zegt Mieke Van Hecke, “Dat is een bron van conflicten. Denk bijvoorbeeld aan hoe radicalisering ons vandaag uitdaagt, niet alleen op vlak van veiligheid, maar ook in scholen, welzijn, integratie en stedenbeleid.” Wat de internationale samenleving betreft, wijzen de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter op het belang van een vredestoets voor het buitenlands beleid. “Wij kunnen in ons buitenlands beleid een bijdrage leveren aan meer vrede en veiligheid door vredesbevorderende initiatieven en door ons internationaal netwerk te verstevigen”, zegt Dirk Rochtus.

Naast de beleidsgerichte ondersteuning van het Vlaams Parlement en de Vlaamse overheid, ziet Mieke Van Hecke ook marge voor een grotere maatschappelijke rol voor het Vredesinstituut: “Maatschappelijk relevant onderzoek over vredesvraagstukken moet de basis vormen om een brug te slaan naar het publiekWe willen daarbij ook de betrokken maatschappelijke actoren doelgerichter ondersteunen”.