Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Het Vlaams Vredesinstituut nomineert de demonstranten in Wit-Rusland voor de Nobelprijs voor de Vrede

02/02/2021

Het reglement van de Nobelprijs voor de Vrede voorziet een bijzondere plaats voor de directeurs van wetenschappelijke vredesinstituten.  Zij krijgen – net als bijvoorbeeld voormalige laureaten, parlementsleden of staatshoofden – de kans om elk jaar een nominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede in te dienen.  Het Vlaams Vredesinstituut baseerde zich voor de nominatie zowel op een interne bevraging als op suggesties van de geïnteresseerde burger.

Met de nominatie wil het Vlaams Vredesinstituut steun uitspreken voor het volgehouden, niet-gewelddadige protest tegen een dictatoriaal regime.  Ondanks systematisch geweld en folterpraktijken door Wit-Russische veiligheidstroepen, kon de bevolking van onderuit gemobiliseerd worden tegen de vervalste resultaten van de presidentsverkiezingen.

Nils Duquet, directeur van het Vlaams Vredesinstituut:

“Voor het Vlaams Vredesinstituut staat de Wit-Russische bevolking symbool voor elk volk dat op democratische en vredevolle manier opstaat tegen de dictatuur. 2020 was een donker jaar voor vrede, democratie en mensenrechten.  De beweging in Wit-Rusland was daarin één van de weinige lichtpunten.”

De nominatie is één van de startpunten van een hernieuwde focus van het Vlaams Vredesinstituut op de plaats van vrede in het maatschappelijk debat.  De komende maanden en jaren zal het Vlaams Vredesinstituut de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede ook aangrijpen om samenwerkingen met het onderwijsveld op te zetten en vrede een plaats te geven binnen de vernieuwde curricula van de middelbare scholen.

Contacteer voor meer informatie of interviews:

Wouter Claes, communicatieverantwoordelijke Vlaams Vredesinstituut

Tel:  0479/63.07.59
E-mail: wouter.claes@vlaamsparlement.be