Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Door artificiële intelligentie aangedreven incidentenmonitor wordt nieuw wapen in de strijd tegen vuurwapengeweld

07/12/2023

Met de lancering van een door artificiële intelligentie aangedreven monitor voor vuurwapengeweld op het nieuwe online kennisportaal Gunviolence.eu komt een einde aan 2 jaar onderzoek in het kader van Project Insight. Het portaal én heel wat nieuw onderzoek naar vuurwapengeweld zal publiek gemaakt worden tijdens een conferentie in het Vlaams Parlement op 7 december. Ook Minister van Justitie Paul Van Tigchelt zal er het woord zal nemen.

Met Project Insight (International Network Studying Incidents with Guns: Harm & Trafficking) wil het Vlaams Vredesinstituut als projectcoördinator – samen met 4 andere betrokken onderzoeksinstellingen (Small Arms Survey, Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI, Textgain en Universiteit Leiden – Institute of Security and Global Affairs) – geweld in de samenleving voorkomen door de dataverzameling over vuurwapengeweld in de Europese Unie radicaal te verbeteren. Ook Europol, European Firearms Experts, de Belgische Federale Politie en de Nederlandse Politie en South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC) werken mee aan het project dat gefinancierd wordt door het EU-fonds voor Interne Veiligheid – Politie.

De samenwerking leidde tot een gloednieuw en vrij toegankelijk online platform – www.gunviolence.eu – dat vanaf 7 december vrij beschikbaar is voor beleidsmakers, politiemensen, strategisch analisten, onderzoekers, journalisten en het brede publiek.

Centraal op dit platform staat een online monitor die bijzonder actuele informatie verzamelt omtrent vuurwapenincidenten in de 27 EU-lidstaten. Gebaseerd op media-rapportage van meer dan 350 lokale nieuwsbronnen en aangedreven door artificiële intelligentie technologie – de monitor gebruikt Machine Learning (ML) and Large Language Models (LLMs) – identificeert en analyseert de monitor permanent relevante vuurwapenincidenten. Tijdens de looptijd van het project (1 januari 2022 tot december 2023), werd de monitor opgezet en getraind. Nu die periode achter de rug is, blijft de monitor de mediabronnen in de hele Europese Unie scannen. Zo is voortaan op elk moment een bijna real-time beeld van vuurwapenincidenten in elk land van de Europese Unie beschikbaar. Bovendien zullen er via de monitor ook maandelijks trendrapporten gegenereerd worden.

Nils Duquet, directeur van het Vlaams Vredesinstituut: “Deze monitor zal -dankzij het uitgekiende algoritme en het zelflerende karakter van de gebruikte AI-technologie – een cruciaal instrument worden voor een meer robuuste en effectieve aanpak van vuurwapengeweld door de ordediensten. Maar ook onderzoekers en journalisten zullen veel betere, completere en recentere data ter beschikking hebben om nieuwe, gevaarlijke tendensen bloot te leggen.”

Naast de monitor zullen bij de lancering van Gunviolence.eu ook 8 nieuwe onderzoeksrapporten gepubliceerd worden. In die rapporten gaan de onderzoekers van het consortium dieper in op de meest recente Europese tendensen op het vlak dodelijk en niet-dodelijk vuurwapengeweld, crimineel vuurwapengeweld, huiselijk geweld met vuurwapens, gendergerelateerd vuurwapengeweld en de trafiek in zelfgemaakte vuurwapens (via 3D-printen of ombouwen) en munitie.

Gunviolence.eu bevat verder ook voor elke lidstaat unieke landenfiches die de vuurwapenproblematiek tastbaar maken, een thematisch overzicht van het Europees vuurwapenonderzoek én – waar beschikbaar – links naar officiële cijferbronnen.