Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

België exporteert massaal militaire vuurwapens naar het Midden-Oosten

13/01/2012

Dit is een gecorrigeerde versie (13 januari 2012) van het persbericht dat het Vlaams Vredesinstituut op 11 januari 2012 heeft uitgestuurd. Het Vredesinstituut heeft vastgesteld dat het officiële rapport van de Europese Unie fouten bevat. De gegevens van het persbericht werden aangepast op basis van bijkomende analyses door het Vredesinstituut.

België exporteert massaal militaire vuurwapens naar het Midden- Oosten Het Vlaams Vredesinstituut keek pas bekend gemaakte cijfers over de Europese wapenhandel in. Daaruit blijkt dat de EU-lidstaten in 2010 voor 31,7 miljard euro wapenexport toelieten. België blijkt de grootste exporteur van militaire vuurwapens naar het Midden-Oosten.

Europese wapenexport bedroeg 31,7 miljard euro in 2010.

Uit het meest recente rapport van de werkgroep van de Europese Unie voor de handel in conventionele wapens (COARM), blijkt dat de EU-lidstaten in 2010 wapenexportlicenties hebben
uitgereikt ter waarde van meer dan 31 miljard euro. Dat is een daling van 21% ten opzichte van recordjaar 2009 en benadert opnieuw het peil van 2008. België staat Europees op de 8ste plaats met een vergunde wapenexport van 1 miljard euro in 2010, ongeveer evenveel als in 2009.

België is de grootste exporteur van militaire vuurwapens naar het Midden-Oosten.

Opvallend is dat België, met een waarde van 192 miljoen euro, samen met Duitsland en Oostenrijk behoort tot de top-3 grootste Europese exporteurs van militaire vuurwapens. Vanuit België worden militaire vuurwapens vooral geëxporteerd door FN Herstal, dat volledig in handen is van het Waals Gewest.

In 2010, het jaar voor de Arabische Lente, exporteerde België voor meer dan 23 miljoen euro militaire vuurwapens naar het Midden-Oosten. Dat is een derde (32%) van de totale EU-export van vuurwapens naar het Midden-Oosten. Daarmee is België afgetekend de grootste Europese exporteur van vuurwapens naar die regio. Deze export ging vooral richting Saoedi-Arabië (19,5 miljoen euro), maar bijvoorbeeld ook richting Jordanië. In vergelijking met 2008 is de Belgische export van militaire vuurwapens naar het Midden-Oosten in 2010 verdubbeld. In België maken militaire vuurwapens traditioneel vooral deel uit van de Waalse wapenexport, maar ook de Vlaamse export van hoogtechnologisch militair materieel naar het Midden-Oosten kende in 2010 een recordjaar (31 miljoen euro).

“Iedereen heeft de beelden kunnen zien: Belgische wapens hebben een bedenkelijke rol gespeeld in bijvoorbeeld Libië. Deze cijfers tonen aan dat dit geen toeval is, maar dat België een structureel aandeel heeft in de wapenexport naar het Midden-Oosten”, zegt Tomas Baum, directeur van het
Vredesinstituut. “Het voorbije jaar leert ons opnieuw dat controle van wapenexport een kwestie van preventie is.”

Meer informatie en contact
Wies De Graeve – Vlaams Vredesinstituut
Tel. 02/552 4595 – wies.degraeve@vlaamsparlement.be
Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams
Parlement.