Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Terrorismedebat verdient correcte duiding

26/01/2015

Deze opinie van Tomas Baum verscheen als MO* Column op mo.be en is via deze link beschikbaar.