Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Zoeken naar Vrede

Publicatiedatum: 08/05/2024

Vaak is ons onderzoek gespecialiseerd en technisch, gericht op een specifiek probleem en een welbepaald doelpubliek. Toch vinden we het belangrijk om ook na te denken over vrede, dat moeilijk vatbare begrip dat aan ons werk ten grondslag ligt, én om de resultaten van die denkoefeningen te delen met een breder publiek. Daarom hebben we deze tekst geschreven.

Download deze tekst vol inspiratie voor de betrokken burger hier integraal.

Cover van zoeken naar Vrede: twee handen die samen een boks maken. Download PDF