Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Wat is vredesopvoeding?

Een vreedzame geestesgesteldheid is geen karaktertrek waarmee we worden geboren, het is het resultaat van opvoeding. Vredesopvoeding kunnen we in de eerste plaats dus letterlijk beschrijven als het opvoeden tot vrede. In deze worden de vijf types van vredesopvoeding ontleed.

Download PDF