Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Wapenexport & due diligence: gepaste zorgvuldigheid, eindgebruik en de defensiesector

Publicatiedatum: 28/06/2023

Bedrijven worden, ook in de context van de defensie-industrie, in toenemende mate verantwoordelijk gehouden voor de wijze waarop zij potentiële negatieve effecten van hun activiteiten op de samenleving identificeren, voorkomen, verzachten en aanpakken.

Deze Nederlandstalige analyse (download hier integraal) – gebaseerd op het Engelstalige onderzoeksrapport Due diligence in the defence sector. Arms exports, end use and corporate responsibility dat onderzoekers prof. dr. Cedric Ryngaert en dr. Machiko Kanetake (Universiteit van Utrecht) uitvoerden in opdracht van het Vlaams Vredesinstituut-  bespreekt onder meer de krachtlijnen van het voorstel van EU-richtlijn en van het voorliggende Belgische wetsvoorstel, die beiden een zorgplicht voor bedrijven zouden installeren.

Het is in het belang van defensiebedrijven om – zelfs zonder een expliciete wettelijke verplichting – een gepast zorgvuldigheidsbeleid te implementeren, zo blijkt uit het onderzoek. Tegelijkertijd identificeert het onderzoek enkele uitdagingen voor een vlotte implementatie, die te maken hebben met de eigenheid van de defensie-industrie:

(1) de nood aan sectorspecifieke richtlijnen voor de defensie-industrie
(2) het belang hierbij van meer aandacht voor internationaal humanitair recht
(3) de nood aan goede samenwerking en informatie-uitwisseling met de relevante overheidsdiensten en (4) aandacht voor de expansie van de dualuse-sector en de groeiende relevantie van civiele goederen en technologieën voor militaire toepassingen.

Download PDF