Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaamse buitenlandse wapenhandel in 2021

Publicatiedatum: 04/10/2022

Deze analyse geeft een overzicht van de belangrijkste tendensen in de handel in militair materieel vanuit, naar en door Vlaanderen in 2021. (Klik hier voor de integrale versie)

Opvallende feiten in 2021:

• De vergunde Vlaamse uitvoer en overbrenging van militaire goederen bedroeg 143 miljoen euro. Dit is de hoogste waarde sinds de inwerkingtreding van het Wapenhandeldecreet in 2012 en opvallend hoger dan in 2020, toen slechts voor 42,2 miljoen euro werd vergund.
• De aan- of afwezigheid van enkele omvangrijke vergunningen speelt een belangrijke rol als verklarende factor voor deze schommelingen.
• In lijn met voorgaande jaren exporteren Vlaamse bedrijven vooral speciaal militair oefenmaterieel, militaire elektronica, vuurgeleidingssystemen, onderdelen van militaire vliegtuigen en van militaire voertuigen. Deze producten zijn vooral bestemd voor de defensie-industrie in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
• De effectieve overbrenging bereikte via globale en algemene vergunningen van militaire goederen en technologieën een totale waarde van 28,8 miljoen euro, vooral door de overbrenging van vizieren en nachtkijkers voor vuurwapens voor de Franse krijgsmacht.
• De vergunde invoer van vuurwapens en munitie is sterk toegenomen. Vooral de vergunde invoer van vuurwapens lag met 16,9 miljoen euro een stuk hoger dan de recordjaren 2018-2019, toen de vergunde invoer van vuurwapens 10,3 miljoen euro bedroeg.
• De Vlaamse regering weigerde twee vergunningen, respectievelijk voor de definitieve uitvoer van voertuigonderdelen naar Spanje bestemd voor Marokko en de tijdelijke uitvoer van kogelwerende kledij naar Vietnam. Daarnaast leverde de Vlaamse regering een negatief voorlopig advies af voor de uitvoer van speciaal militair oefenmaterieel naar de Verenigde Arabische Emiraten.

Download PDF