Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaamse buitenlandse wapenhandel – 2019

Publicatiedatum: 22/09/2020

Deze factsheet geeft een overzicht van de belangrijkste tendensen in de Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2019.

Enkele opvallende vaststellingen in 2019:

  1. De vergunde wapenuitvoer en – overbrenging vanuit Vlaanderen bedroeg 117,4 miljoen euro, wat meer is dan in 2018 en in dezelfde grootteorde als 2017 en 2016.
  2. Het effectieve gebruik van algemene vergunningen bedroeg 24,8 miljoen euro. Globale vergunningen zijn gebruikt ter waarde van 2,4 miljoen euro.  Beide vergunningen werden vooral gebruikt voor de overbrenging van vliegtuigonderdelen en kogelvrije kleding.
  3. Met slechts 4 uitgereikte vergunningen nam de vergunde doorvoer in Vlaanderen verder af. In 2018 ging het om 6 vergunningen, in 2017 nog om 15.  Raadpleeg hier het advies van het Vlaams Vredesinstituut over doorvoer. 
  4. Speciaal militair oefenmaterieel en vuurgeleidingssystemen
    waren de belangrijkste Vlaamse handelsproducten
  5. In 70% van de vergunde overbrengingen en uitvoer was een ander bedrijf of handelaar de laatst gekende eindgebruiker.  Dit hoge percentage is in belangrijke mate toe te schrijven aan drie omvangrijke vergunningen waarbij de defensieindustrie in de Verenigde Staten en Duitsland als laatst gekende eindgebruiker fungeert.

Meer cijfers en evoluties zijn te raadplegen in de pdf die je hier kan downloaden.

Download PDF