Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2018

Publicatiedatum: 05/05/2020

Deze factsheet geeft op bevattelijke wijze een overzicht van de belangrijkste tendensen in de Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2018.

In 2018 vergunde de Vlaamse overheid de uitvoer van militaire goederen ter waarde van 81,6 miljoen euro. Vliegtuigonderdelen en militaire elektronica vormden de belangrijkste uitgevoerde producten. Meer dan de helft van deze uitvoer was bestemd voor de defensie-industrie in de Verenigde Staten. Drie vergunningen werden geweigerd door de Vlaamse overheid: een vergunning voor een definitieve uitvoer naar Saoedi-Arabiƫ, een tijdelijke uitvoer naar Vietnam en de doorvoer vanuit Tsjechiƫ naar Kameroen. Daarnaast gebeurden vanuit Vlaanderen effectieve transacties via globale en algemene vergunningen voor een waarde van 30,5 miljoen euro.

Meer cijfers en evoluties zijn te raadplegen in de pdf die je hier kan downloaden.

Download PDF