Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Tussenhandel: een aparte categorie van internationale wapenhandel

Download PDF