Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Opiniepeiling over kernwapens op Belgisch grondgebied

Momenteel zijn er ongeveer 16.350 kernwapens in de wereld. Hoewel er een lichte daling is over de jaren heen, investeren de kernwapenstaten nog volop in nieuwe nucleaire wapenlanceersystemen. Zij lijken van plan hun nucleaire arsenaal voor onbepaalde tijd in stand te houden. Een deel van die kernkoppen zijn Amerikaanse tactische kernwapens die in Europa zijn gestationeerd. Het is een publiek geheim dat dit ook gebeurt op de Belgische luchtmachtbasis van Kleine Brogel. Hoewel hun nut vooral historisch kan verklaard worden, lijkt een verwijdering van die kernwapens vandaag niet aan de orde. Uit een recente opiniepeiling blijkt nochtans dat momenteel ruim 60% van de Belgen vindt dat alle kernwapens van het Belgische grondgebied moeten verwijderd worden.

Download PDF