Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Opinies over de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen voor Defensie

Download PDF