Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Feiten en cijfers over vuurwapens in België

Naast het illegaal vuurwapenbezit in het criminele milieu, hebben ook een aantal ‘gewone’ burgers illegaal een vuurwapen doordat ze niet in regel zijn met de nieuwe wapenwetgeving. Heel wat vuurwapenbezitters hebben hun wapens na de invoering van de nieuwe wapenwet in 2006 immers niet ingeleverd of geregulariseerd. Hoeveel wapens op die manier illegaal in ons land zijn, is niet bekend, maar het zijn er wellicht vele tienduizenden.

Download PDF