Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Factsheet Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2017

Download PDF