Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Factsheet Vlaamse buitenlandse wapenhandel 2017

Publicatiedatum: 03/03/2018

Deze factsheet licht de handel in militair materieel vanuit Vlaanderen toe. De waarde van de vergunde uitvoer en overbrenging van militaire producten vanuit Vlaanderen bedroeg in 2017 106,8 miljoen euro, ongeveer evenveel als 2016. In totaal reikte de Vlaamse overheid in 2017 126 individuele vergunningen uit voor de uitvoer en overbrenging van militair materieel vanuit Vlaanderen.

Download PDF