Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Europese veiligheidstechnologie: niet zonder risico voor mensenrechten

De uitbouw van een controlesysteem voor handel in veiligheidstechnologieën is niet vanzelfsprekend. Veel van deze technologieën hebben immers ook civiele toepassingen. Bovendien zijn ze vaak toepassingen van gemakkelijk verkrijgbare, generische technologieën. Controle dient dan ook met de nodige flexibiliteit te gebeuren. De EU-verordening voor de exportcontrole van producten voor tweeërlei gebruik (dual-use) is in dat opzicht een goed instrument. Verder kan de EU gebruik maken van de mogelijkheid om handelsrestricties op te leggen wanneer bepaalde risico’s voor veiligheid of mensenrechten zich voordoen. In het algemeen wordt de economische benadering van de Commissie best aangevuld met een veiligheids- en mensenrechtenperspectief: de EU en haar lidstaten moeten rekening houden met de consequenties van hun exportbeleid.

Download PDF