Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Eindgebruik van defensiegerelateerde goederen: Vlaams en Europees juridisch en administratief controlekader

Publicatiedatum: 29/10/2021

Deze nota wil op beknopte en bevattelijke manier het in Vlaanderen geldende juridische en administratieve kader over de controle op het eindgebruik van defensiegerelateerde goederen schetsen.
In eerste instantie komt het relevante Europese kader aan bod. Vervolgens staat deze nota stil bij
de wijze waarop de Vlaamse overheid de controle op eindgebruik organiseert binnen de Vlaamse
rechtsorde en de wijze waarop de relevante Europese bepalingen worden geïmplementeerd in dat
Vlaamse regelgevende kader. Deze analyse kent een exclusief beschrijvende insteek en doet dus
geen normatieve uitspraken over de (on)wenselijkheid van bepaalde interpretaties van de Vlaamse
overheid.
De bevindingen en analyses die in deze analyse aan bod komen reflecteren daarom niet
noodzakelijk de interpretatie van het Vlaams Vredesinstituut.

Download PDF