Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Duurzame EU-steun voor Europese defensiesamenwerking? Nood aan verantwoordelijke en transparante coördinatie van wapenexport

Publicatiedatum: 03/12/2019

Deze factsheet beschrijft de uitdagingen die het Europees Defensie Fonds, waarmee de Europese Commissie financiële steun wil geven aan Europese programma’s voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe wapensystemen, zal meebrengen inzake wapenexportcontrole. Hoewel het EDF primair de intra-Europese defensiesamenwerking wil versterken, zal dit fonds immers ook gevolgen hebben voor de coördinatie van het wapenexportbeleid in de Europese lidstaten.

Twee belangrijke lessen staan hierbij voorop om de duurzaamheid, legitimiteit en draagvlak voor het EDF te verhogen:

(1) voor de omgang met wapenexport in Europese wapenprogramma’s zijn op consensus gebaseerde
procedures nodig, met respect voor het Europees Gemeenschappelijk Standpunt inzake wapenexport
(2) Er is nood aan voldoende ruimte om parlementaire betrokkenheid en samenwerking tussen de bevoegde nationale en Europese parlementen mogelijk te maken

Download PDF