Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

De Vlaamse buitenlandse wapenhandel in 2011

Download PDF