Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

De Europese Unie en controle op wapenhandel

Publicatiedatum: 05/01/2012

Factsheet over de Europese Unie en controle op wapenhandel. In 2008-2009 vonden twee belangrijke ontwikkelingen plaats. Enerzijds werd een Gemeenschappelijk Standpunt met criteria voor wapenexport goedgekeurd. Anderzijds werd het zogenoemde Europese Defensiepakket aangenomen, met daarin een richtlijn die de Europese defensiemarkt vergaand liberaliseert.

Download PDF