Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

De doorvoer van strategische goederen

De controle van doorvoer is in ons land geregionaliseerd. In Vlaanderen zijn de regels voor doorvoer vastgelegd in het Vlaams Wapenhandeldecreet van 2012. Deze regelgeving bepaalt dat enkel doorvoer mét overlading onderworpen is aan een systematische vergunningsplicht. Die regeling levert een aantal problemen op.

Enerzijds zorgt de beperkte definitie van doorvoer ervoor dat een belangrijk controlemiddel uit handen wordt gegeven. Alle doorvoer zonder overlading kan immers niet onder vergunning geplaatst worden. Zo kan een schip met wapens voor een conflictgebied aanmeren en uitvaren zonder dat de Vlaamse overheid op basis van het Wapenhandeldecreet dit schip kan stoppen. Anderzijds zorgt de systematische vergunningsplicht van alle doorvoer met overlading ervoor dat de administratieve last voor veel bedrijven aanzienlijk is. Het aantal doorvoervergunningen daalde in Vlaanderen van 136 in 1999 naar 22 in 2012. Mogelijk wijken bedrijven steeds meer uit naar havens in buurlanden waar een andere regelgeving van kracht is.

Daarnaast zorgt de exclusieve focus van de Europese douanereglementering op het fiscale (taksen en belastingen) ervoor dat informatie over doorvoer vanuit veiligheidsoogpunt nauwelijks voorhanden is. Hierdoor beschikken douanediensten niet over de juiste informatie om risicovolle doorvoer op het spoor te komen. Een taak die hoe dan ook uiterst moeilijk is door het grote volume en de hoge snelheid van doorvoer

Download PDF