Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

De Belgische wapenwet

Publicatiedatum: 01/07/2011

Factsheet over de invoering van de nieuwe wapenwet in 2006. Die gebeurde zo snel, dat problemen bij de praktische uitvoering van de wet en hevig verzet van bepaalde belangenorganisaties niet te vermijden waren. Om een en ander te verhelpen, werd de wapenwet in 2008 nog op een aantal punten aangepast. Deze aanpassingen, samen met aanzienlijke inspanningen van de overheid om de wet in de praktijk om te zetten, hebben ervoor gezorgd dat de Belgische wapenwet op dit moment stabiel en weinig gecontesteerd.

Download PDF