Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Opinies over Defensie: buitenlandse missies en een Europees leger

Download PDF