Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Illegale vuurwapens in België

Publicatiedatum: 05/01/2015

Het is onmogelijk te zeggen hoeveel illegale wapens er in omloop zijn. Naast het feit dat wat illegaal is, ook altijd verborgen is, bestaan momenteel te weinig betrouwbare cijfergegevens om een accurate schatting te maken. Deze factsheet zoomt in op cijfers die wel beschikbaar zijn.

Download PDF