Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Koloniale spoken in het Antwerpse Middelheimpark

Publicatiedatum: 20/03/2016

Het Antwerpse Middelheimpark huist koloniale spoken. Ooit stonden deze beelden te pronken op de Antwerpse Zuiderlei, en maakten ze mee de statige fierheid uit van het burgerlijke Antwerpen. In dit artikel voor Streven beschouwt Maarten van Alstein de koloniale beelden in het Middelheimpark: “Ontdaan van de waan van wereldse ambitie staan daar,willekeurig neergezet, vergeten en verstild, als op een begraaf-plaats van de negentiende-eeuwse standbeeldenmanie, beeldhouwwerken die nog slechts een vage herinnering oproepen van de grandeur die ze ooit bezaten, toen ze prominentere posities in het stadsbeeld mochten innemen.”

M. Van Alstein (2016), ‘Koloniale spoken in het Antwerpse Middelheimpark’, in Streven, 83(1), p. 4-6.