Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

History from the grave? Politics of time in Spanish mass grave exhumations

Publicatiedatum: 08/11/2014

Het afgelopen decennium werden er door een Spaanse herinneringsbeweging een aanzienlijk aantal massagraven van de Spaanse Burgeroorlog (1936–1939) en de repressie onder Franco (1939–1975) opgegraven. Dit wordt vaak geïnterpreteerd als een natuurlijke reactie op een traumatisch verleden. In dit artikel (Engels) beargumenteert Lore Colaert dat de Spaanse situatie niet als bewijs geldt voor de universele toepasbaarheid van ’trauma-therapy-closure (TTC) time, een visie die stelt dat bepaalde herinneringen de verwerking van een traumatisch verleden bevorderen. Andere stemmen binnen de herinneringsbeweging en lokale actoren betwisten immers de toepasbaarheid van deze visie in de Spaanse context.

B. Bevernage, B & L. Colaert (2014), ‘History from the grave? Politics of time in Spanish mass grave exhumations’, in Memory Studies, vol. 7, nr. 4, p.440-456.