Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Herinnering, macht en verzet. Een straattafereel in Boedapest

Publicatiedatum: 02/09/2019

Herinneringen aan geweld en genocide zijn politiek, en impliceren macht en verzet. Die machts- en verzetsdynamieken zijn soms zichtbaar op straat – door memorialen en tegenmemorialen.

M. Van Alstein (2019), ‘Herinnering, macht en verzet. Een straattafereel in Boedapest’, Streven, 86(5), p. 452-454.

Bekijk deze link