Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Zesde Internationale Conferentie over het observeren en analyseren van criminaliteit

Datum
04/11/2019 - 06/11/2019
Hele dag

Op 4 november zal onderzoeker Nils Duquet een presentatie geven over de staat van het huidige onderzoek naar illegale wapenhandel in Europa op de zesde Internationale Conferentie over het observeren en analyseren van criminaliteit. Tijdens zijn presentatie zal hij eerst dieper ingaan op de uitdagingen inzake dataverzameling en –analyse over dit fenomeen. Daarna zal hij de belangrijkste bevindingen van recent onderzoek naar deze problematiek toelichten en linken aan bestaande en toekomstige beleidsinitiatieven van de EU en nationale overheden.

Meer informatie hier: https://cipc-icpc.org/en/latest-news/save-the-date-6th-international-conference-on-the-observation-of-criminality-and-criminal-analysis-in-brussels-4-5-and-6-november-2019/