Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Workshop: Conflict en polarisering in de klas (met Maarten Van Alstein)

Datum
08/03/2024
9:30 - 12:00

Onderzoeker Maarten Van Alstein geeft een workshop over conflict en polarisering op de studiedag van het Katholiek Onderwijs Herentals.