Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Werkbezoek Vlaams Parlement en Vlaams Vredesinstituut aan Stockholm

Datum
05/10/2023 - 06/10/2023
9:50 - 16:45

Het rapport over buitenlands beleid biedt ons verschillende aanknopingspunten voor Vlaanderen. Het toont niet alleen aan welke lessen we kunnen leren van andere landen en deelstaten in Europa maar ook wat de mogelijke uitdagingen zijn. Zweden is één van de bestudeerde landen in het rapport en stond tot voor kort internationaal bekend omwille van haar vredesgericht buitenlands beleid. In het licht van de studie over buitenlands beleid en de internationale context is een werkbezoek aan Stockholm dan ook relevant om te kijken wat we van elkaar kunnen leren in de praktijk. Welke rol kan vrede spelen in het Vlaams buitenlands beleid? Hoe kan een vredesoriëntatie eventueel versterkt worden?