Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Webinar voor leerkrachten & onderwijsprofessionals: Waarom het geweldloos protest in Wit-Rusland elke Vlaamse, middelbare schoolklas kan inspireren.

Webinar voor leerkrachten & onderwijsprofessionals: Waarom het geweldloos protest in Wit-Rusland elke Vlaamse, middelbare schoolklas kan inspireren.

Datum
19/05/2021
14:30 - 15:45

Vooraf registreren voor dit webinar is gratis maar verplicht en kan hier.

In februari 2021 maakte het Vlaams Vredesinstituut bekend dat het de demonstranten in Wit-Rusland had genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

In een volgende stap wil het Vlaams Vredesinstituut met een uniek webinar het onderwijsveld inspireren. Aan de hand van concrete verhalen willen we een moeilijk te bevatten maar essentieel begrip als vrede tastbaarder maken in de klas en onderwijsprofessionals ideeën aanreiken over hoe vrede kan passen binnen de vernieuwde curricula van het middelbaar onderwijs.

In het eerste deel van dit webinar gaan we dieper in op de wortels van die Wit-Russische protestbeweging en de gewelddadige onderdrukking ervan. Waar komt de vastberadenheid van de demonstranten vandaan? Hoe reageert de overheid?

Vervolgens onderzoeken we hoe deze gebeurtenissen kunnen aansluiten bij de leefwereld van Vlaamse jongeren en hun schooltraject. Wat kunnen we ervan leren over de methodiek van geweldloos protest? En waarom is het cruciaal om deze zaken ook binnen de schoolmuren aandacht te geven?

Samen met experts ter zake overbruggen we tijdens dit webinar de kloof die er lijkt te bestaan tussen een conflict in een land aan de rand van Europa enerzijds en de (veranderende) klaspraktijk anderzijds.

AGENDA
14:30 Inleiding
Nils Duquet, directeur Vlaams Vredesinstituut
14:35 Wit-Rusland: de wortels van het protest
Jan Balliauw, VRT
14:45 Een gewelddadige overheid? Getuigenissen en verhalen uit Wit-Rusland
Wies Degraeve, Amnesty International
14:55 Q&A
15:05 Ideeën voor geweldloos verzet in gewelddadige tijden.
Annemarie Gielen, Bewegingswerker Conflictregio’s en Fondsenwerving, Pax Christi
15:15 Het democratisch conflict in de klas: een onverwachte kijk op vrede en polarisering
Maarten Van Alstein, Vlaams Vredesinstituut
15:30 Q&A
15:45 Einde

PRAKTISCH
• Woensdag 19 mei 2021 – 14u30
• Duur: +/- 75 min.
• Webinar via Zoom, vooraf registreren is gratis maar verplicht en kan hier.
• Er wordt ruimte voorzien voor vragen die via chat gesteld kunnen worden.