Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Webinar: Lone actor radicalisering – Fenomeen beter begrepen, samenleving beter beschermd?

Webinar: Lone actor radicalisering – Fenomeen beter begrepen, samenleving beter beschermd?

Datum
10/05/2021
9:30 - 10:45

Registreren voor dit webinar is gratis maar verplicht en kan hier.

Terreurdaden in het Westen worden steeds vaker door enkelingen gepleegd. Ook België werd al herhaaldelijk opgeschrikt door lone actor aanslagen. Terreur door lone actors lijkt vaak onvoorspelbaar en moeilijk te detecteren: het gebrek aan coördinatie en communicatie met een netwerk maakt het moeilijker om de daders op te sporen en de spontaniteit van de aanslagen verhindert de verijdeling van terreurplannen. Vormt lone actors terrorisme een niet te stoppen dreiging?

Met dit webinar willen we – 15 jaar na de dodelijke raid van Hans Van Themsche – ingaan op het fenomeen in België en onderzoeken hoe de huidige preventieve en repressieve middelen kunnen inspelen op de dreiging van het lone actor geweld.

9:30 Inleiding
Nils Duquet, directeur Vlaams Vredesinstituut

9:35 Lone actor terreur: een overzicht van recent onderzoek naar het fenomeen
Annelies Pauwels, onderzoeker Vlaams Vredesinstituut

9:50 Lone actors in de digitale dimensie: het internet en (zelf)radicalisering
Gert Vercauteren, directeur ad interim OCAD

10:00 Welke rol voor de lokale politie in de detectie van lone actors?
Sertan Icten, coördinator radicalisering lokale politie van Wetteren

10:10 Re-integratie van lone actors: een blik op het nieuw Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden
Gert Vanherk, Beleidscoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden gevangenis Hasselt, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

10:20 Q&A

10:45 Einde

PRAKTISCH
• Maandag 10 mei 2021.
• Start: 9u30 – Duur: +/- 75 min.
• Nederlandstalig webinar via Zoom, vooraf registreren is verplicht en kan hier.

Er wordt ruimte voorzien voor vragen die via chat gesteld kunnen worden.