Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Webinar – Gewelddadige radicalisering en polarisering: Een stand van zaken van het beleid in Vlaanderen

Webinar - Gewelddadige radicalisering en polarisering: Een stand van zaken van het beleid in Vlaanderen

Datum
02/12/2020
11:00 - 12:15

In een verhelderend webinar op woensdag 2 december bekijken we in detail het Vlaamse actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering dat het Vlaams Vredesinstituut op vraag van het Vlaams Parlement en het Agentschap Binnenlands Bestuur grondig evalueerde.

Hieronder leest u het volledige programma en via deze link kan u zich nu al inschrijven.  U kan er ook onmiddellijk aangeven hoe u de resultaten van het onderzoek wil ontvangen (via email of in boekvorm). Ook kan u aangeven of u op de hoogte wil blijven van de thematische webinars die het Vlaams Vredesinstituut in het voorjaar plant. Hierin zullen bepaalde deelaspecten van het onderzoek (‘de rol van het onderwijs’, ‘de rol van het jeugdwerk’, ‘de LIVC-werking’, ‘uitdagingen en lessen voor beleidsevaluatie’ en ‘het Vlaams actieplan in Europees perspectief’) verder worden uitgediept.

Bent u verhinderd voor het webinar maar wenst u toch de resultaten van het onderzoek te ontvangen en/of op de hoogte te blijven van de thematische webinars? Laat het ons dan via deze link weten.

Programma woensdag 2 december – 11u00 

 • De context van het ontstaan van het Vlaamse actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering in 2015;
  Kort, introducerend vraaggesprek met Liesbeth Homans (Vlaams Parlementsvoorzitter en bevoegd minister in de vorige regering).
 • De aanpak van gewelddadige radicalisering in Vlaanderen: onderzoeksresultaten;
  Diederik Cops en Annelies Pauwels, 
  onderzoekers van het Vlaams Vredesinstituut, zetten de belangrijkste bevindingen van de evaluatie van het actieplan op een rij.  Aan de hand van een omgevingsanalyse met extra aandacht voor actuele vormen van gewelddadige radicalisering lichten ze toe waar we vandaag in Vlaanderen staan.
 • Aan de slag met de onderzoeksresultaten: het advies van het Vlaams Vredesinstituut omtrent de aanpak van gewelddadige radicalisering; 
  Nils Duquet, directeur van het Vlaams Vredesinstituut, formuleert adviezen voor de toekomst.
 • Het beleid vandaag en morgen; 
  Bart Somers, minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Gelijke Kansen en Integratie en Inburgering reageert en blikt vooruit naar de toekomst.
 • Gewelddadige radicalisering door een Nederlandse bril;
  Marcel Maussen (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen – Universiteit Amsterdam) werpt vanuit Nederland een outsidersblik op Vlaams beleid omtrent gewelddadige radicalisering.

Praktisch

 • Woensdag 2 december 2020.
 • Start: 11u00 – Duur: +/- 75 min.
 • Webinar via Zoom, vooraf registreren is verplicht.

Indien de timing het toelaat zullen een aantal vragen die via chat gesteld worden, behandeld worden.