Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

WEBINAR: Geweld door jongerengroepen – Een (boven)lokale problematiek?

WEBINAR: Geweld door jongerengroepen – Een (boven)lokale problematiek?

Datum
29/04/2024
9:30 - 10:45

Webinar via Zoom, vooraf registreren is verplicht en kan hier

De publieke ruimte speelt een belangrijke rol in het ontwikkelingsproces van jongeren. Jongeren kunnen er niet alleen samenkomen, ze vormen er ook hun eigen sociale groepen en bouwen zo aan hun identiteit. Als groep tasten ze ook hun plaats in de brede samenleving af. Soms loopt dit samenkomen met vrienden en peers in de publieke ruimte echter helemaal fout.

In een onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut over groepsgeweld in de publieke ruimte signaleerden heel wat lokale politiezones een verharding, verjonging en uitbreiding van deze problematiek op.

Met dit webinar wil het Vlaams Vredesinstituut de blik op het fenomeen van geweld door jongerengroepen verbreden. Hoe kan men werken aan een aanpak met zowel preventieve, proactieve als repressieve accenten? Hoe de juist actoren betrekken en ondersteunen?

AGENDA

 • 9:30 Inleiding
  Nils Duquet, directeur Vlaams Vredesinstituut
 • 9:35 Geweld door jongerengroepen: de publieke ruimte onder vuur?
  Annelies Pauwels, onderzoeker Vlaams Vredesinstituut
 • 9:50 Succesfactoren en drempels bij een lokale ketenaanpak rond jeugddelinquentie
  Gilles Lutin, afdeling sociale politie bij Politiezone VLAS
 • 10:00 Welke plaats (nog) voor jongeren in de publieke ruimte?
  Inge Loodsteen, Algemeen Directeur vzw D’Broej
 • 10:10 Naar een veiligere publieke ruimte: Vlaanderen als spelverdeler?
  Peter Casteur, projectleider jeugddelinquentie bij het agentschap Opgroeien
 • 10:20 Q&A
 • 10:45 Einde

PRAKTISCH

• Maandag 29 april 2024.
• Start: 9u30 – Duur: +/- 75 min. – Er wordt ruimte voorzien voor vragen die via chat gesteld kunnen worden.
• Webinar via Zoom, vooraf registreren is verplicht en kan hier