Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

VN Dag Vlaanderen

Datum
21/10/2019
13:30 - 19:00

Locatie
Vlaams Parlement

Op 21 oktober organiseren CIFAL Flanders UNITAR en de Vereniging Verenigde Naties (VVN) de UN Day Flanders. Op dit evenement wordt gereflecteerd over de stand van zaken omtrent de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en de uitdagingen voor de Verenigde Naties de komende jaren. Verschillende sessies worden georganiseerd. Zo zal onderzoeker Diederik Cops een lezing over de positie van Vlaanderen in het debat over nucleaire ontwapening mee verzorgen. Ook worden de 74ste verjaardag van de Verenigde Naties en de start van de VN-week gevierd.

Meer info en de mogelijkheid tot inschrijven zijn te vinden op de website.