Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Vergadering stuurgroep “Towards a Road Map for Monitoring & Evaluation local and community-based PVE policies in Belgium”

Datum
05/07/2018
0:00

Dit is de tweede vergadering van de stuurgroep rond het beleidsgericht onderzoek gevoerd door Amy-Jane Gielen in opdracht van Open Society Foundations. Samen met andere Belgische organisaties geven we feedback op de voortgang van het onderzoek en delen we inzichten in de Belgische beleidscontext van de preventie van gewelddadig extremisme. Het onderzoek heeft als doel om Belgische beleidsmakers beloftevolle evaluatiemethoden aan te reiken die toepasbaar zijn op het preventief beleid rond gewelddadig extremisme.