Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Toelichting: Lopend onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut naar conflict en polarisering (met Maarten Van Alstein)

Datum
16/04/2024
13:30 - 14:30

Onderzoeker Maarten Van Alstein geeft een toelichting over het onderzoek van het Vredesinstituut voor het Vlaams Platform Radicalisering.