Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Toelichting ‘Cumulatief extremisme: de rol van beeldvorming’(met Maarten Van Alstein)

Datum
18/04/2023
14:00 - 14:30

Toelichting over cumulatief extremisme voor het Vlaams Platform Radicalisering door onze onderzoeker Maarten Van Alstein