Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Themawebinar – Projectwerking in het kader van de preventie van gewelddadige radicalisering: Hoe meten en weten wat werkt?

Themawebinar - Projectwerking in het kader van de preventie van gewelddadige radicalisering: Hoe meten en weten wat werkt?

Datum
15/03/2021
13:30 - 14:45

Inschrijven is verplicht maar gratis en kan hier.

Het evalueren van een beleid ter preventie van gewelddadige radicalisering brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Toch kan een goed uitgebouwde evaluatieve reflex het beleid en projectwerking alleen maar versterken. Dat blijkt ook uit de recente evaluatie van het Vlaams beleid ter preventie van gewelddadige radicalisering door het Vlaams Vredesinstituut.

Maar voor projectuitvoerders is een gedegen evaluatietraject niet evident. Tijdens deze webinar bekijken we met Daphne Costes (Agentschap Binnenlands Bestuur) de plaats van projectwerking binnen het beleid. Wim Hardyns tekent een leidraad uit voor zelfevaluatie en met Eef Cornelissen(Democratische Dialoog) en Safa Göregen (onderzoeker Vrije Universiteit Brussel) praten we over mogelijkheden, knelpunten en drempels. Jörg Gebhard (VVSG) vertelt tenslotte alles over het Emmaproject en het evalueren en opvolgen van complexe actieplannen.

PRAKTISCH
• Maandag 15 maart 2021.
• Start: 13u30 – Duur: +/- 75 min.
• Webinar via Zoom, vooraf registreren is verplicht en kan hier.
• Er wordt ruimte voorzien voor vragen die via chat gesteld kunnen worden.