Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Thema-Webinar: LIVC-R’s & GEWELDDADIGE RADICALISERING & POLARISERING: Goede praktijken & valkuilen.

Thema-Webinar: LIVC-R’s & GEWELDDADIGE RADICALISERING & POLARISERING: Goede praktijken & valkuilen.

Datum
22/02/2021
9:30 - 10:45

Inschrijven is verplicht maar gratis en kan hier.

Met deze webinar, de eerste in een reeks naar aanleiding van de recente evaluatie door het Vlaams Vredesinstituut van het beleid ter preventie van gewelddadige radicalisering, gaan we dieper in op de persoonsgerichte aanpak op lokaal niveau, in het bijzonder via de Lokale Integrale Veiligheidscellen of LIVC-R’s.

Die aanpak vormt een cruciaal element in het Vlaams beleid ter preventie van gewelddadige radicalisering. Deze multidisciplinaire benadering, waarbij lokale actoren rond de tafel zitten voor casusgericht overleg, maakt het mogelijk een veelzijdig beeld te vormen van potentieel geradicaliseerde individuen.

Samen met beleidsverantwoordelijken, praktijkwerkers en academici bespreken we de huidige werking van de LIVC-R’s en wijzen we op zowel succesfactoren als valkuilen. We schenken hierbij bijzondere aandacht aan de kwestie van het beroepsgeheim en de verdere beleidsstappen hieromtrent.

PROGRAMMA – maandag 22 februari – 9u30

Resultaten van het onderzoek van het VVI:
Annelies Pauwels
(onderzoeker Vlaams Vredesinstituut) bekijkt succesfactoren en obstakels voor het multidisciplinair overleg.
Blik op de praktijk: de LIVC-R’s in Vlaanderen:
Maarten De Waele (projectmedewerker radicalisering, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) trekt een aantal conclusies uit de bevraging die de VVSG bij haar leden deed inzake de LIVC-R’s.
Randvoorwaarden bij beroepsgeheim en hulpverlening:
Johan Put (gewoon hoogleraar jeugd- en welzijnsrecht, KULeuven) analyseert de impact van de tendens naar en noodzakelijke randvoorwaarden voor grotere informatiedeling op deelnemers die gebonden zijn aan beroepsgeheim.
De LIVC-R’s in het beleid:
Daphne Costes (Agentschap Binnenlands Bestuur) kadert het beleid rond gewelddadige radicalisering en polarisering;  Jolien Timmermans (Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) gaat dieper in op de recente decretale aanpassing van de regels voor deelname aan LIVC-R’s.

PRAKTISCH

• Maandag 22 februari 2021.
• Start: 9u30 – Duur: +/- 75 min.
• Webinar via Zoom, vooraf registreren is verplicht maar gratis en kan hier. 

Er wordt ruimte voorzien voor vragen die via chat gesteld kunnen worden.