Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Seminarie – Chemische en biologische dual-use-handel en -industrie in Vlaanderen

Seminarie - Chemische en biologische dual-use-handel en -industrie in Vlaanderen

Datum
17/02/2022
14:00 - 16:00

Locatie
Vlaams Parlement

De inschrijvingen voor dit evenement zijn afgesloten.  Voor meer info, contacteer vredesinstituut@vlaamsparlement.be.

Bent u professioneel bezig met de regelgeving rond de uitvoer van en/of onderzoek naar dual-use-goederen of volgt u het thema op in het kader van uw politieke engagement?

Een nieuw onderzoeksrapport naar chemische en biologische dual-use in Vlaanderen

In 2018 werden drie Vlaamse bedrijven aangeklaagd door de Douane omdat ze onder andere isopropanol, dat gebruikt kan worden voor de aanmaak van het zenuwsgas Sarin, illegaal hadden uitgevoerd naar Syrië. De bedrijven werden zowel in de correctionele rechtbank en als in beroep schuldig bevonden. De veroordeling werd in 2020 echter verbroken door het Hof van Cassatie omwille van het problematische karakter van het kluwen aan juridische doorverwijzingen dat werd gecreëerd voor de strafrechtelijke vervolging van inbreuken op de vergunningsplicht van dual-use-goederen.

Voor het Vlaams Vredesinstituut vormde deze zaak een bijkomende aanleiding om – na de dual-use-reglementering voor nucleaire goederen – ook de regelgeving rond biologische en chemische dual-use producten (opnieuw) onder de loep te nemen.

Tijdens een interactief seminarie op 17 februari zal het Vlaams Vredesinstituut het rapport – dat tot stand kwam in samenwerking met Deloitte – met de bevindingen van het onderzoek naar aard en omvang van deze sector voorstellen.

Samen met vertegenwoordigers van onder andere Essenscia, de Vlaamse overheid en de Belgische douane zal ook dieper ingegaan worden op de uitdagingen die de controle op biologische en chemische dual-use goederen en technologieën meebrengt voor de Vlaamse onderzoekswereld én voor de Vlaamse industrie. Beide zaken linken we aan het concrete advies van het Vlaams Vredesinstituut.

Ontdek hieronder het gedetailleerde programma en schrijf gratis in.
CST-ticket verplicht.

Programma

14u00 – 14u10 – Welkom en introductie

14u10 – 15u10 – Interactieve, thematische discussies 

 1. De (onduidelijke) aard en omvang van de Vlaamse biologische en chemische dual-use sector.
  Toelichting:
  Tine Cattoor (directeur productbeleid, Essenscia)
  Diederik Cops (senior onderzoeker Vlaams Vredesinstituut)
  Milan Godin (jurist, dienst Controle Strategische Goederen)
 2. Uitdagingen in de controle van dual-use onderzoek
  Toelichting:
  Diederik Cops (senior onderzoeker Vlaams Vredesinstituut)
  Milan Godin (jurist, dienst Controle Strategische Goederen)
  Katleen Janssen (jurist, KU Leuven Research & Development)
 3. Uitdagingen en mogelijkheden voor (interfederale) samenwerking in de controle
  Toelichting:
  Diederik Cops (senior onderzoeker Vlaams Vredesinstituut)
  Nele Derynck (diensthoofd van de Niet-Fiscale Wetgeving, Belgische douane)
  Milan Godin (jurist, dienst Controle Strategische Goederen)

15u10 – 15u20: Concluderende bemerkingen & het advies van het Vlaams Vredesinstituut

15u20 – 15u40: Q&A met resterende vragen en opmerkingen

15u40-15u45: Afscheid