Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

SEESAC Meeting of Regional Steering Group on SALW

Datum
04/03/2019 - 06/03/2019
Hele dag

Het Vlaams Vredesinstituut werd uitgenodigd op de jaarlijkse regionale stuurgroep voor kleine en lichte wapens van het platform SEESAC (The South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons). Wij stellen er ons nieuw onderzoeksproject DIVERT voor over de verspreiding van vuurwapens in Europa.

http://www.seesac.org/News-SALW/