Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Presentatie over wapenverwerving door terroristen op seminarie UN actieprogramma

Datum
31/01/2018
0:00

Hoe komen wapens in handen van terroristische groeperingen? Onderzoeker Nils Duquet brengt in Parijs een presentatie over dit thema op het seminarie¬† ‘Pr√©venir et lutter contre les trafics d’armes classiques’ van het PoA: het Actieprogramma van de Verenigde Naties ter voorkoming, bestrijding en uitbanning van de illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens in al zijn aspecten.

http://www.iris-france.org/evenements/prevenir-et-lutter-contre-les-trafics-darm…