Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Panelgesprek ‘Filosoferen in het onderwijs’

Datum
30/03/2019
14:00 - 16:30

Locatie
De Groene Waterman boekhandel

Welke rol kan filosofie spelen in het onderwijs in een steeds diversere samenleving? Wat is de meerwaarde van filosofische kennis en reflectie? Uit welke filosofische bronnen putten we om jongeren vandaag filosofisch te vormen? Hoe kan eigentijds filosofieonderwijs ertoe bijdragen om te antwoorden op de ecologische, maatschappelijke en geopolitieke uitdagingen van deze tijd?

Op 30 maart 2019 organiseert VEFO (Vlaams netwerk voor Eigentijds FilosofieOnderwijs) een reflectienamiddag in de Groene Waterman in Antwerpen. Onderzoeker Maarten Van Alstein neemt deel aan de panelgesprek over de rol van filosoferen in het kader van omgaan met controverse. Meer informatie op: https://www.filosofieonderwijs.be/nieuws/reflectienamiddag-filosofie