Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Panelgesprek – Hoe toekomstbestendig is onze lokale aanpak van radicalisering? (Facts to Act)

Datum
29/10/2021
13:00 - 14:00

In de nasleep van het vertrek van honderden, Vlaamse jongeren naar Syrië, werden in de strijd tegen gewelddadige radicalisering zogenaamde Lokale Integrale Veiligheidscellen-Radicalisme opgericht. Via deze platformen kunnen burgemeester, lokale politie en andere preventieve en maatschappelijke spelers overleggen om mogelijk geradicaliseerde personen te detecteren en op te volgen.

Nu bijkomende dreigingen de kop op steken, stelt zich de vraag; Zijn de LIVC-R’s ook klaar voor een toekomst waarin oplopende spanningen tussen gemeenschappen en online, begeleiding van terugkeerders en (ex-)gedetineerden en complexe ethische kwesties en (zorg-)noden steeds belangrijker worden?

Op het Facts To Act-festival van het Hannah Arendt-instituut gaan directeur Nils Duquet en onderzoeker Annelies Pauwels van het Vlaams Vredesinstituut het gesprek aan met Jo Brouns, Maarten Dewaele, Caroline Vrijens en Gert Vanherk.

Elk in hun werkveld zullen zij de belangrijkste bestuurskundige, juridische, ethische of politieke uitdagingen voor de LIVC-R’s schetsen.

Tijdens het gesprek wordt ruimte voorzien voor vragen van het aanwezige publiek.

Meer info hier.