Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk
instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement.

Onderzoekersnetwerk radicalisering

Datum
25/01/2019
13:00 - 15:00

Locatie
Vlaams Parlement

Nu vrijdag 25 januari 2019 vindt van 13 tot 15u een bijeenkomst van het onderzoekersnetwerk radicalisering plaats. in het Vlaams Parlement

Er is een beknopte agenda, die jullie hieronder kunnen raadplegen:

  1. Verwelkoming met rondje van de tafel (inclusief korte toelichting van ieders recente onderzoeksactiviteiten)
  2. Voorstelling Interreg-project door Bart Van Bouchaute, gevolgd door Q&A
  3. Voorstelling ethisch kader CONRAD-project door Mattias De Backer, gevolgd door Q&A
  4. Algemene discussie en afronding